Kluby żeglarskie

Położenie Kiekrza nad malowniczym jeziorem w sposób naturalny sprzyja uprawianiu sportów wodnych – zwłaszcza żeglarstwa. Świadczą o tym powstałe przed i zaraz powojnie kluby żeglarskie, ściągające szerokie rzesze społeczności lokalnej oraz Poznaniaków.

Na tym terenie jako pierwsi działalność rozpoczęły Wilki Morskie (1933) a wraz z nią przystań będąca początkiem terenu dzisiejszego Żeglarskiego Ludowego Klubu Sportowego (ŻLKS). Początkowo nosił on nazwę Ludowego Zespołu Sportowego. W tym samym roku powstał Jacht Klub Wielkopolski (JKW), natomiast w 1936 roku Liga Morska i Kolonialna – dzisiejszy LOK. W 1956 roku zaczęła się działalność Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego (ŻMKS).

Bogatą historię klubów tworzą żeglarze, którzy poprzez swoje sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej rozpowszechniają lokalny sport. Tym samym stają się wzorem do naśladowania oraz inspirują kolejnych adeptów. Klub ŻLKS powstał w latach powojennych z inicjatywy sportowców, zapaleńców wśród których byli Lucjan Blaszka, Sylwester Cyplik, Włodzimierz Fiszer, Roman Kaczmarek, Stefan Krzyżański, Bronisław Nowak, Roman Walusz. Z istniejących na początku sekcji: lekkoatletycznej i żeglarskiej szybko przeważyło żeglarstwo. W pierwszych latach odniesiono sukcesy w klasach, Finn, Słonka i Omega. Wraz z upływem czasu pojawiły się osiągnięcia w pozostałych klasach: Cadet, Laser, OK, DN i 420. Z Klubem łączy się historia rodzin: Blaszków, Kramerów, Knasieckich (zaczynając od charyzmatycznego Bolesława), Kuleszów. ŻLKS może poszczycić się również sukcesami młodego pokolenia. Należą do nich Wiktoria Lehman (córka Agaty Blaszki), Dawid Kania (syn Karoliny Knasieckiej), Natalia i Szymon Wierzbiccy. Od wielu lat funkcję Komandora pełni Marek Kulesza – żeglarz, społecznik, który rozwija swoje pasje nie tylko na polu sportowym, ale również zawodowym. Przez wiele w sposób godny podziwu lat dzielił on czas w klubie z czasem zawodowym na morzu i na wyspach. Klub dużą uwagę przywiązuje do szkolenia dzieci i młodzieży, obecni trenerzy są byłymi zawodnikami tego klubu. W ubiegłych sezonach Klub organizował Regaty Warte Poznania, podczas których można było obserwować zmagania w klasach Optymist, Laser 4.7, Snipe, Bic Techno i Europa oraz Mistrzostwa Wielkopolski w Klasach Turystycznych: TR, T1, T1, T3, Omega Turystyczna.

Sąsiadującym z ŻLKS klubem jest Klub Żeglarski „MEWA”. Komandorem Klubu jest Andrzej Jóźwiak, nie tylko wybitny prawnik ale również organizator imprez sportowych. Po wieloletniej zawierusze klub ponownie odnosi liczne sukcesy na polu żeglarskim. Triumfy w klasie Słonka odnoszą Sylwia i Szymon Polaczyk, z kolei ich potomstwo Gerard i Hubert szczyci się sukcesami w klasie Optymist oraz Laser. W wielu znaczących zawodach jak w gronie sędziów regatowych zasiada Przemysław Małyszka. Klub jest również wieloletnim organizatorem Otwartych Mistrzostw Miasta Poznania, które są charakterystycznym elementem kalendarza imprez każdego sezonu.

Kolejnym klubem położonym wzdłuż tej samej linii brzegowej jest Jacht Klub Wielkopolski (JKW). Jego początki wiążą się z przewodnictwem Edmunda Bylińskiego. Do lat poprzedzających wybuch II Wojny Światowej Klub stał się wzorowym ośrodkiem żeglarskim zarówno pod kątem sportu jak i rozpowszechnianej wiedzy. Dobrze organizowane szkolenia i działalność sportowa przyniosły rezultaty nie tylko w postaci wyników ale wizerunku Klubu. Niezapomniane są sukcesy tutejszych żeglarzy: Bogdana Kramera (DN), Ryszarda Skarbińskiego (Finn), Jacka Sobkowiaka (Finn), Pawła Kowalskiego (Opp) Grzegorza Myszkowskiego (Windsurfing), Weroniki Glinkiewicz (Europa). Ryszard Skarbiński, zasłużony członek tego klubu, jest ogólnopolskim sędzią żeglarskim. Klub zarządzany jest obecnie przez Tomasza Figlerowicza, wieloletniego trenera klasy Optymist. Klub od lat organizuje najbardziej widowiskowe wydarzenia sportowe m.in. Pucharu Europy i Mistrzostw Polski.

Po tej stronie jeziora linię brzegową zamyka Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy (ŻMKS). W sierpniu 1955 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Klubu. Z historią klubu jest związany wspaniały sukces młodej zdolnej załogi łączonej Janusza Knasieckiego (reprezentanta LKS) wraz z załogantem Janem Wojterą (zawodnika ŻMKS) – III miejsce na Mistrzostwach Świata w klasie Cadet (1960). Obecnie Klub jest prowadzony przez Roberta Pica. Działalność klubu w znacznym stopniu wspierają żeglarze i rodzice zawodników. Obecnie klub koncentruje się na edukacji młodego pokolenia. ŻMKS stworzył szkółkę żeglarską ”Zielone Żagle”, w której młodzi adepci tego sportu mogą zapoznać się z tajnikami żeglarstwa i poczynić pierwsze kroki w klasie Optymist. Celom szkoleniowym niewątpliwie służą ostatnio odbudowane budynki – nowy hangar, a w przyszłości historyczny główny budynek ŻMKS-u. W tych działaniach Klub wspiera stolica Wielkopolski. ŻMKS jest gospodarzem Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików w Klasie Optymist gr. B. Klub reprezentują m.in. zawodnicy Rafał Szubert czy Zachariasz Tylkowski.

Sekcja żeglarska AZS Poznań jest usytuowana po drugiej stronie jeziora. Wyznaczone przez założycieli cele miały być poparte wynikami sportowymi a także rozwojem żeglarstwa śródlądowego i morskiego. Zadaniom tym wtórowała rozbudowa przystani. Aby polepszyć wyniki sportowe postanowiono w pewnym okresie szczególnie rozbudować klasy jednoosobowe. Sukcesy w barwach tego klubu zdobywali Antoni Pawłowski, Janusz Stobiński, Marek Jarocki Mieczysław Popłonyk. Z młodszego pokolenia: Aleksandra Kachlicka, Zofia Przygórzewska, Błażej Przygórzewski, Ewa i Katarzyna Szyfter, Agnieszka Grzesiak, Mateusz Ksobich. Sukcesy odnoszą również w klasie Optymist Marcel Marciniak, Laser i Finn Kacper i Robert Jaroccy. Żeglarstwo w klasie Optymist wspiera utworzony w 2004 roku Uczniowski Klub Sportowy „Optymiściarz”. Alternatywą dla żeglarzy klubu jest sekcja windsurfingu – BIC Techno, klasa RS:X. Medale w barwach klubu zdobywał Piotr Myszkowski, potem Zuzanna Czuryło. Komandorem Klubu jest wieloletni żeglarz Mieczysław Popłonyk, a w jego działaniach wspierają go m.in. Antoni Pawłowski, Lech Kostański, Piotr Myszkowski i Marek Jarocki.

Historia leżącego zaraz za AZSem Poznańskiego Klubu Morskiego LOK rozpoczyna się w 1936 roku. W inauguracji działalności klubu brali udział Stanisław Pawłowski i L. Suszyński oraz kpt. Adam Białoszyński. Zasługą Adama i Zofii Białoszyńskich jest przekazanie gruntu pod obecny teren klubu. Rozwój sportu utrudniła II Wojna Światowa, powojenne zmagania koncentrowały się na odbudowie przystani. W latach 70-tych przystąpiono do tworzenia z dużym i trwałym sukcesem sekcji żeglarstwa bojerowego (DN), w tej dziedzinie Klub zawdzięcza wiele Teofilowi Różańskiemu i Romualdowi Roweckiemu. Wraz z reprezentującym JKW Bogdanem Kramerem są oni autorami tytułów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. To jedyny Klub w którym „lata” Ice-Optymist – profesjonalnie prowadzoną przez trenera Józefa Mikulskiego. Zadaniem obecnych władz Klubu jest dalszy rozwój. Oprócz klas Optymist , Cadet, Laser, Słonka, Ok-Dinghy i DN rozwijają się sekcje turystyczna, modelarska, morska, motorowodna i windsurfingowa.

Ostatnim klubem, o którym wspomnimy jest Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański. Jego historia zaczyna się w 1970 roku, kiedy utworzono Jacht Klubu Poznański przy Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Podobnych w Poznaniu. W 1977 nadano mu miano Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego. Tradycyjnie rozpoczęto od zdobycia terenu potem można było przystąpić do budowy pomieszczeń klubowych: hangaru, wiaty. Po zapewnieniu żeglarzom budynków socjalnych przystąpiono do prac w terenie. Obecnie Komandorem klubu jest Jan Czapracki. Klubowi szczególnie rozwija żeglarstwo turystyczne śródziemnomorskie oraz morskie. Co roku jest organizatorem przeprowadzanych na Omegach Turystycznych, T1, T3 „Otwartych Regat Rzemieślnika”.

Nieczęsto zdarza się by marzenia szły w parze z możliwościami fizycznymi i ukształtowaniem terenu. Realizację tę umożliwia nam tutejsze piękno natury w postaci polodowcowego zbiornika wodnego. W dzisiejszych czasach ważna rolę w realizacji planów pełnią pełni pasji komandorzy, trenerzy oraz rodzice udzielający wsparcia duchowego i finansowego.

A. Kulesza (poznan.pl); red. Wojciech Peisert