Nasz sponsor generalny – Geo-Technika.pl

W ramach 15-sto letniego doświadczenia mieliśmy przyjemność realizować prace w zakresie rozpoznania gruntów przed zakupem nieruchomości, przed budową obiektów zabudowy jednorodzinnej, magazynowej, użyteczności publicznej, inwestycji liniowych.

Poniżej zamieszczamy główne obszary naszej działalności:

 • wiercenia przed zakupem terenu inwestycji (działki) – rozpoznanie budowy geologicznej w celu zabezpieczenia naszego Klienta przed złym zakupem,
 • rozpoznanie budowy geologicznej wraz z charakterystyką geotechniczną gruntów przeznaczonych pod inwestycje budownictwa jednorodzinnego   (wolnostojącego) czy szeregowego (niskokondygnacyjnego),
  – rozpoznanie geologiczno – geotechniczne pod inwestycje liniowe (drogi, autostrady),
  – badanie stopnia zagęszczenia oraz dynamicznego i statycznego modułu odkształcenia,
  – operaty wodnoprawne,
  – dokumentacje hydrogeologiczne,
  – pobieramy próby środowiskowe wód i gruntów na potrzeby analiz laboratoryjnych,
  rozpoznanie budowy geologicznej działek przed zakupem oraz przed budową budynków małych, jednorodzinnych, jak i dużych, kubaturowych.